Αγγλικά χωρίς όρια με το Premium BOOSTER PASS

Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα Αγγλικών.

1 μήνας
11.99/μήνα
Χρέωση  11.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
$ 14.99/μήνα
Χρέωση $ 14.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
R$ 35.90/μήνα
Χρέωση R$ 35.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
¥ 99.90/μήνα
Χρέωση ¥ 99.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
$ 29 900/μήνα
Χρέωση $ 29 900
κάθε μήνα.
1 μήνας
299/μήνα
Χρέωση  299
κάθε μήνα.
1 μήνας
£ 9.99/μήνα
Χρέωση £ 9.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
999/μήνα
Χρέωση  999
κάθε μήνα.
1 μήνας
¥ 1 499/μήνα
Χρέωση ¥ 1 499
κάθε μήνα.
1 μήνας
16 900/μήνα
Χρέωση  16 900
κάθε μήνα.
1 μήνας
$ 199/μήνα
Χρέωση $ 199
κάθε μήνα.
1 μήνας
49.99/μήνα
Χρέωση  49.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
lei 49.99/μήνα
Χρέωση lei 49.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
рубx 499/μήνα
Χρέωση рубx 499
κάθε μήνα.
1 μήνας
฿ 499/μήνα
Χρέωση ฿ 499
κάθε μήνα.
1 μήνας
29.90TL/μήνα
Χρέωση TL 29.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
NT$ 449/μήνα
Χρέωση NT$ 449
κάθε μήνα.
1 μήνας
CHF 14.99/μήνα
Χρέωση CHF 14.99
κάθε μήνα.
1 μήνας
Дин. 1 299/μήνα
Χρέωση Дин. 1 299
κάθε μήνα.
1 μήνας
119/μήνα
Χρέωση  119
κάθε μήνα.
1 μήνας
SAR 59.90/μήνα
Χρέωση SAR 59.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
Rp 194 900/μήνα
Χρέωση Rp 194 900
κάθε μήνα.
1 μήνας
2 090/μήνα
Χρέωση  2 090
κάθε μήνα.
1 μήνας
334 000/μήνα
Χρέωση  334 000
κάθε μήνα.
1 μήνας
AR$ 129.90/μήνα
Χρέωση AR$ 129.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
$ 8 990/μήνα
Χρέωση $ 8 990
κάθε μήνα.
1 μήνας
S/. 44.90/μήνα
Χρέωση S/. 44.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
Bs 99.90/μήνα
Χρέωση Bs 99.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
£ 109.90/μήνα
Χρέωση £ 109.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
MAD 129.90/μήνα
Χρέωση MAD 129.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
AED 59.90/μήνα
Χρέωση AED 59.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
RM 54.90/μήνα
Χρέωση RM 54.90
κάθε μήνα.
1 μήνας
KWD 4.49/μήνα
Χρέωση KWD 4.49
κάθε μήνα.
1 μήνας
$ 17.99/μήνα
Χρέωση $ 17.99
κάθε μήνα.
6 μήνες
7.99/μήνα
-33%
Χρέωση  47.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
$ 9.99/μήνα
-33%
Χρέωση $ 59.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
R$ 24.90/μήνα
-31%
Χρέωση R$ 149.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
¥ 64.90/μήνα
-35%
Χρέωση ¥ 389.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
$ 19 900/μήνα
-33%
Χρέωση $ 119 400
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
199/μήνα
-33%
Χρέωση  1 194
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
£ 6.99/μήνα
-30%
Χρέωση £ 41.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
649/μήνα
-35%
Χρέωση  3 894
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
¥ 999/μήνα
-33%
Χρέωση ¥ 5 994
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
11 900/μήνα
-30%
Χρέωση  71 400
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
$ 139/μήνα
-30%
Χρέωση $ 834
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
34.99/μήνα
-30%
Χρέωση  209.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
lei 34.99/μήνα
-30%
Χρέωση lei 209.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
рубx 349/μήνα
-30%
Χρέωση рубx 2 094
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
฿ 349/μήνα
-30%
Χρέωση ฿ 2 094
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
19.90TL/μήνα
-33%
Χρέωση TL 119.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
NT$ 299/μήνα
-33%
Χρέωση NT$ 1 794
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
CHF 9.99/μήνα
-33%
Χρέωση CHF 59.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
Дин. 849/μήνα
-35%
Χρέωση Дин. 5 094
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
79/μήνα
-34%
Χρέωση  474
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
SAR 39.90/μήνα
-33%
Χρέωση SAR 239.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
Rp 129 900/μήνα
-33%
Χρέωση Rp 779 400
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
1 390/μήνα
-33%
Χρέωση  8 340
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
219 000/μήνα
-34%
Χρέωση  1 314 000
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
AR$ 84.90/μήνα
-35%
Χρέωση AR$ 509.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
$ 5 990/μήνα
-33%
Χρέωση $ 35 940
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
S/. 29.90/μήνα
-33%
Χρέωση S/. 179.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
Bs 69.90/μήνα
-30%
Χρέωση Bs 419.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
£ 74.90/μήνα
-32%
Χρέωση £ 449.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
MAD 84.90/μήνα
-35%
Χρέωση MAD 509.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
AED 39.90/μήνα
-33%
Χρέωση AED 239.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
RM 35.90/μήνα
-35%
Χρέωση RM 215.40
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
KWD 2.99/μήνα
-33%
Χρέωση KWD 17.94
κάθε 6 μήνες.
6 μήνες
$ 11.99/μήνα
-33%
Χρέωση $ 71.94
κάθε 6 μήνες.
12 μήνες
5.99/μήνα
-50%
71.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
$ 7.99/μήνα
-47%
$ 95.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
R$ 17.90/μήνα
-50%
R$ 214.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
¥ 49.90/μήνα
-50%
¥ 598.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
$ 14 900/μήνα
-50%
$ 178 800 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
149/μήνα
-50%
1 788 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
£ 4.99/μήνα
-50%
£ 59.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
499/μήνα
-50%
5 988 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
¥ 749/μήνα
-50%
¥ 8 988 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
8 900/μήνα
-47%
106 800 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
$ 99/μήνα
-50%
$ 1 188 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
24.99/μήνα
-50%
299.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
lei 24.99/μήνα
-50%
lei 299.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
рубx 249/μήνα
-50%
рубx 2 988 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
฿ 249/μήνα
-50%
฿ 2 988 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
14.90TL/μήνα
-50%
TL 178.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
NT$ 229/μήνα
-49%
NT$ 2 748 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
CHF 7.49/μήνα
-50%
CHF 89.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
Дин. 649/μήνα
-50%
Дин. 7 788 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
59/μήνα
-50%
708 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
SAR 29.90/μήνα
-50%
SAR 358.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
Rp 99 900/μήνα
-49%
Rp 1 198 800 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
990/μήνα
-53%
11 880 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
169 000/μήνα
-49%
2 028 000 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
AR$ 64.90/μήνα
-50%
AR$ 778.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
$ 4 490/μήνα
-50%
$ 53 880 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
S/. 21.90/μήνα
-51%
S/. 262.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
Bs 49.90/μήνα
-50%
Bs 598.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
£ 54.90/μήνα
-50%
£ 658.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
MAD 64.90/μήνα
-50%
MAD 778.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
AED 29.90/μήνα
-50%
AED 358.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
RM 26.90/μήνα
-51%
RM 322.80 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
KWD 2.29/μήνα
-49%
KWD 27.48 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
12 μήνες
$ 8.99/μήνα
-50%
$ 107.88 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
4.99/μήνα
-58%
119.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
$ 5.99/μήνα
-60%
$ 143.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
R$ 14.90/μήνα
-58%
R$ 357.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
¥ 39.90/μήνα
-60%
¥ 957.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
$ 12 900/μήνα
-57%
$ 309 600 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
129/μήνα
-57%
3 096 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
£ 3.99/μήνα
-60%
£ 95.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
399/μήνα
-60%
9 576 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
¥ 649/μήνα
-57%
¥ 15 576 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
6 900/μήνα
-59%
165 600 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
$ 79/μήνα
-60%
$ 1 896 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
19.99/μήνα
-60%
479.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
lei 19.99/μήνα
-60%
lei 479.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
рубx 199/μήνα
-60%
рубx 4 776 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
฿ 199/μήνα
-60%
฿ 4 776 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
12.90TL/μήνα
-57%
TL 309.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
NT$ 189/μήνα
-58%
NT$ 4 536 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
CHF 5.99/μήνα
-60%
CHF 143.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
Дин. 549/μήνα
-58%
Дин. 13 176 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
49/μήνα
-59%
1 176 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
SAR 24.90/μήνα
-58%
SAR 597.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
Rp 79 900/μήνα
-59%
Rp 1 917 600 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
849/μήνα
-59%
20 376 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
139 000/μήνα
-58%
3 336 000 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
AR$ 54.90/μήνα
-58%
AR$ 1 317.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
$ 3 690/μήνα
-59%
$ 88 560 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
S/. 18.90/μήνα
-58%
S/. 453.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
Bs 41.90/μήνα
-58%
Bs 1 005.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
£ 44.90/μήνα
-59%
£ 1 077.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
MAD 54.90/μήνα
-58%
MAD 1 317.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
AED 24.90/μήνα
-58%
AED 597.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
RM 22.90/μήνα
-58%
RM 549.60 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
KWD 1.89/μήνα
-58%
KWD 45.36 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.
24 μήνες
$ 7.49/μήνα
-58%
$ 179.76 χρέωση
μία φορά.
Χωρίς αυτόματη ανανέωση.

Προγράμματα συνδρομής

Ασφαλείς πληρωμές
Ακύρωση ανά πάσα στιγμή
Οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου συνδρομής την οποία έχεις επιλέξει και οι αντίστοιχες πληρωμές πραγματοποιούνται μέχρι να γίνει ακύρωση. Μπορείς να διακόψεις τη συνδρομή σου ανά πάσα στιγμή, όμως δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για δικαίωμα πρόσβασης το οποίο έχει ήδη αγοραστεί. 

Γράψε κάποιον άλλο

Αν θέλεις να χαρίσεις μια συνδρομή στο English Attack! σε κάποιο φίλο ή συγγενή, δες την κάρτα δώρου μας. Κάρτα δώρου
 BOOSTER PASS premium πρόσβασης
 • Απόκτησε πρόσβαση σε 1042  ασκήσεις Video Booster χωρισμένες σε κατηγορίες και επίπεδα δυσκολίας. 
 • Απόκτησε πρόσβαση σε 4912 αγγλικές εκφράσεις χωρισμένες σε 307 θεματικά οπτικά λεξικά Photo Vocab.
 • Ξεκλείδωσε όλα τα παιχνίδια εξάσκησης με πάνω από 2500 συνδυασμούς παιχνιδιών.
 • Μάθε μια για πάντα τα ανώμαλα ρήματα με το Verb Dash.
 • Βελτίωσε τις ικανότητές σου στο listening με το παιχνίδι βίντεο καραόκε Say What

Μπορούμε να σε βοηθήσουμε;

Έχεις ερωτήσεις ή ανησυχίες; Δυσκολεύεσαι να κάνεις ανανέωση; Επικοινώνησε μαζί μας και θα χαρούμε να βοηθήσουμε! Επικοινωνία
 • Alicea Silva
  23 χρόνια
  Sao Paulo,
  Βραζιλία
  Τέλειο! Αυτή η ιστοσελίδα είναι και διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Το να μαθαίνω Αγγλικά είναι σαν χόμπυ τώρα, όχι σαν δουλειά. Έγινα premium μέλος και μου αρέσει να εξερευνώ της διδακτικές ενότητες. Έχω μάθει εκατοντάδες χρήσιμες εκφράσεις... και τις θυμάμαι ακόμα!!!
 • Francois Barq
  37 χρόνια
  Vincennes,
  Γαλλία
  Τα Αγγλικά είναι σημαντικά για τη δουλειά μου και έχω δοκιμάσει πολλές διαδικτυακές μεθόδους εκμάθησης, αλλά πάντα τα παρατούσα σε λίγες μέρες. Χάρη στο English Attack!, τώρα κάνω εξάσκηση στα Αγγλικά μου αρκετές φορές την εβδομάδα. Μου αρέσει πολύ να μαθαίνω με τις βιντεο-ασκήσεις και τα παιχνίδια.